Zajęcia psychoruchowe prowadzi Krystyna Hnatiuk, oligofrenopedagog, od wielu lat pracująca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki wykorzystaniu takich metod jak: pedagogika zabawy, ruch rozwijający W.Sherborne, metody Knill ( dotyk i komunikacja, świadomość ciała, kontakt i komunikacja), oraz muzykoterapii dzieci w bardzo atrakcyjny i przyjemny sposób nabywają umiejętności edukacyjne, społeczne a także z zakresu samoobsługi. Metody te pozwalają na rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, oraz dzielenia jej z innymi ludźmi a także nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Głównymi celami naszych zajęć są:

- poprawa sprawności fizycznej i umysłowej poprzez zajęcia ruchowe i relaksacyjne,

- kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie, swojego ciała,

- kształtowanie spontaniczności, pewności siebie,

- nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, kształtowanie więzi z rodzicami,

- wyzwalanie poczucia satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym,

- likwidacja barier transportowych i finansowych w dostępie do usług rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych,

-usprawnianie zaburzonych funkcji wzrokowych, słuchowych, pamięci, koncentracji, uwagi

oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej a także skutecznego uczenia się.