Dzięki dotacji, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy Bytów, nasze psy po raz trzeci już zagościły w najmłodszych klasach szkół podstawowych na terenie gminy Bytów. Tak jak w latach ubiegłych, główny nacisk podczas zajęć, kładziemy na bezpieczny kontakt dziecka z psem. Na zakończenie lekcji każde dziecko otrzymuje broszurkę, w której zawarte są podstawy mowy ciała psów, procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, a także sposoby na uniknięcie takich sytuacji. Nie zapominamy również propagowania obowiązku sprzątania po swoim psie co w naszym małym środowisku nadal jest "nowością".