1-logo pfron   Od 1.04.2015 r. aż do końca marca 2016r. kontynuujemy nasz projekt pod nazwą "Ku samodzielności - wielospecjalistyczne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych" dofinanowany przez PFRON. W projekcie tym jak w roku ubiegłym uczestniczy 60 dzieci z różnymi rodziajami niepełnosprawności zamieszkałych na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zajęcia odbywają się w Studzienicach przy ulicy Prostej 10 oraz w Słupsku w Gabinetach "Dać skrzydła" na ulicy Kulczyńskiego 7a/1.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszych zajęć.