nowe logom mae

Projekt trwa od 05.06.2017r.-11.10.2017r. Uczestniczy w nim 20 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawnymi. Jet on kontynuacją prowadzonych już wcześiej działań.

Nasi podopieczni korzystają z zajęć:

- dogoterapii, w którym pomagają psy Shery, Bonnie, Suri.

- logopedii,

- terapii behawioralnej,

- psychoruchowych,

- fizjoterapii,

- terapii pedagogicznej.

Wszystkie zajęcia mają charakter indywidualny poza zajęciami psychoruchowymi, w których jednorazowo uczestniczy 5 dzieci. 

Nasze prace wspierają też wolontarriusze.