Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych

23.11.2013

 

        W dniu 20 listopada 2013 roku powołano Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych. Stało się to z inicjatywy Pani Agnieszki Pluskoty, Prezes Stowarzyszenia "Rokitnik". W wyniku głosowania ustalono następujący skład Rady: 

 

1. Przewodniczący - Andrzej Chmielecki (Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" w Bytowie)

2. Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Kotłowska (Stowarzyszenie "LOKO-MOTYWA" w Czarnej Dąbrówce)

3. Sekretarz - Barbara Szroeder (Stowarzyszenie "NAJU CHECZ" w Kłącznie)

4. Członek - Lucyna Wasielewska (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "ZAWSZE RAZEM" w Bytowie)

5. Członek - Agnieszka Pluskota (Stowarzyszenie "ROKITNIK" w Rokitach)

6. Członek - Anna Kielińska (Fundacja "DOGOnić Świat" w Studzienicach)

7. Członek - Urszula Jankowska (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "DŁOŃ" w Suchorzu)

 

Wybrano też Przedstawiciela Rado do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, którym została Pani Agnieszka Pluskota. Kadencję Rady ustalono na 1 rok, podczas którego, jednym z głównych celów jej działania będzie pozyskanie do pracy w Radzie reprezentantów z każdej z gmin powiatu bytowskiego. 

Do zadań Rady miedzy innymi należeć będą:

1. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego powiatu bytowskiego, województwa, kraju i partnerów zagranicznych.

2. Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego.

3. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień sektora pozarządowego w poszczegółnych gminach, powiecie, województwie, kraju i zagranicą.

4. Działania integracyjne sektora pozarządowego

5. Opiniowanie i rekomendowanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu bytowskiego.

6. Współtworzenie programów współpracy samorządów lokalnych z terenu powiatu bytowskiego z organizacjami pozarządowymi.

7.Monitorowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Bytowskiego z organizacjami pozarządowymi.

8.Udział w komisjach konkursowych w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez samorządy gminne i powiatowe.

itp.

 

Wszystkie organizache pozarządowe z terenu powiatu bytowskiego zapraszamy do współpracy i życzymy sobie i pozostałym członkom Rady aby była ona pomyślna i owocna. 

Więcej na temat przebiegu spotkania organizacji pozarządowych można przeczytać na stronie Starostwa Powiatu Bytowskiego.

 

 

 

 
Zabawy na cztery łapy zakończone

4.11.2013   

       Zakończyliśmy projekt "Zabawy na cztery łapy - indywidualne zajęcia psychoruchowe  z udziałem psa dla dzieci z gminy Studzienice". Możliwość przeprowadzenia tych zajęć zawdzięczamy dofinansowaniu z Urzędu Gminy Studzienice. Na prośbę rodziców zajęcia odbywały się również w wakacje, gdyż jest to okres kiedy dzieci w dużym stopniu pozbawione są jakiejkolwiek terapii. W zajęciach wzięło udział 5 dzieci i w zależności od potrzeb pracowaliśmy nad sprawnością ruchową, manualną, wzbogacaliśmy słownictwo, pracowaliśmy nad właściwymi postawami społecznymi itp. Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i lażde z nich na koniec otrzymało dyplom uczestnictwa (zaprojektowny przez naszą wolontariuszkę Aleksandrę Sypniewską). Zdjęcia z zajęć można obejrzeć w zakładce Nasze projekty.

 

 

                                       4lapy.okladka

 
Wyjątkowe lekcje

12.09.2013

 

             Zachęcamy wszystkich do przeczytania wrześniowego numer miesięcznika Przyjaciel Pies. Poza bardzo ciekawymi artykułami dotyczącymi czworonożnych przyjaciół człowieka, ukazał się w nim tekst, na temat bardzo szczególnych lekcji. Lekcji z udziałem psa. Dla nas to powód do dumy, gdyż znaczna część artukułu dotyczy naszej Fundacji a raczej zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych w gminie Bytów w ramach naszego programu "Wiem jak rozmawiać z psem" finansowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Bytowie. Jako, że artykuł nie jest dostępny w formie elektornicznej, zamieszczamy go poniżej. 

                     Dziękujemy bardzo Pani Redaktor Agnieszce Grześkiewicz, za zainteresowanie działalnością naszej Fundacji. 

 

 

 

 
Poza gatunek

6.09.2013r.

   

            "Publikacja "Poza Gatunek. Rozmowy o aktywizmie, prawach zwierząt i społeczeństwie" powstała podczas realizowanego przez Fundację Czarna Owca Pana Kota, w latach 2011-2013, projektu "Sieć OFF - Ogólnopolskie Forum Fauna". Jest to zbiór wywiadów z działaczami i działaczkami organizacji prozwierzęcych oraz niesamowicie ciekawy artykuł koordynatorki projektu Joanny Wydrych pt. Poza Gatunek? - NGO prozwierzęce, aktywizm, prawa zwierząt. 

             Nasza Fundacja miała możliwośc  uczestniczenia w tym projekcie a wywiad z Prezes Fundacji Anną Kielińską znalazł się na łamach publikacji. Dysponujemy kilkoma egzemplarzami tej książki, osoby zainteresowane jej nabyciem prosimy o kontakt mailowy. Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest bezpłatna. 

             Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie Fundacji Czarna Owca Pana kota. Tam też, jest dostępna wersja elektroniczna książki.

 

 

 

                                                       poza

 

 
15 czerwca Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

15.06.2013r.

           Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dogoterapii, w Głosie Pomorza, ukazał się krótki artykuł o tej metodzie. Poproszono nas o wytłumaczenie ( w dużym skrócie) na czym polega dogoterapia, jakie są jej efekty i do kogo jest skierowana. To miłe, że nasza regionalna prasa w taki sposób postanowiła uczcić ten dzień. Artykuł można przeczytać w internecie na stronie Głosu Pomorza.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 12

 

procentWszystkich, którzy zechcieliby przekazać Fundacji "DOGOnić świat" 1% swojego podatku, a tym samym wesprzeć naszą działalność, prosimy o wpisanie w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce nazwy:

 

Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol"

cel szczegółowy: "DOGOnić świat"

numer KRS: 0000240766


Z góry wszystkim DZIĘKUJEMY!!!

 

Nr konta Fundacji :

mBank 25114020040000340277618373

 

Współpracujemy z

 


 

 

 lllogo

 

 

 

       

       logo dz