Fundacja powstała po to by pomagać... pomagać dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale także by pomagać zwierzętom. Nasza organizacja to połączenie dwóch pasji, miłości do dzieci i do zwierząt.

kotipies

CELE FUNDACJI

  1. propagowanie i prowadzenie działalności z zakresu nauki i edukacji wspomagającej i służącej wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu i społecznemu dzieci, szczególnie niepełnosprawnych;
  2. propagowanie i prowadzenie działalności z zakresu nowoczesnych form terapii , w tym również z udziałem zwierząt, szczególnie dogoterapii;
  3. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych;
  4. propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt, a także propagowanie pozytywnych metod szkolenia psów