Celem realizacji projektu było zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym z powiatu słupskiego oddziaływania terapeutyczno -rehabilitacyjnego mającego na celu poprawę ich funkcjonowania, poprawę patologicznych wzorców postawy oraz w miarę możliwości, poprawę ich samodzielności. Indywidualna praca z dzieckiem pozwoliła w dużym stopniu zwiększyć efektywność terapii, a zalecany instruktaż dla rodziców ( opiekunów ) miał swą kontynuację w warunkach domowych co utrwalenia i pogłębienia pracy i jej efektów. Proponowane zestawy ćwiczeń z zaleconymi instruktażami, zostały dostosowane indywidualnie do jednostek chorobowych, deficytów i potrzeb każdego dziecka oraz jego możliwości motorycznych oraz umysłowych.

Poprzez założone wcześniej cele a także ich realizację udało się poprawić komfort życia naszych podopiecznych dzięki: usprawnianiu funkcji motorycznych ( motoryka duża, motoryka mala), poprawa jakości wykonywanych ruchów potrzebnych w życiu codziennym, uzyskanie niezależności w miarę możliwości, niwelowanie wad postawy, normalizacja napięcia mm., dostarczanie doświadczeń czuciowo-ruchowych i wyzwalanie automatycznych reakcji postawy, poprawa koordynacji ruchowej, wzmocnienie siły mm., zmniejszenie dolegliwości bólowych i przykurczy mm,co wpłynęło na zmniejszenie powstawania deformacji wtórnych układu szkieletowo-mięniowego, kształtowanie więzi społecznych, relaksacja, zabawa swoim ciałem.

W projekcie uczestniczyło 10 osób i jedynym warunkiem uczestnictwa było posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz adres zamieszkania na terenie powiatu słupskiego. W przyszłości planujemy kolejne cykle tego programu.