Dzięki dotacji, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy Bytów, nasze psy po raz trzeci już zagościły w najmłodszych klasach szkół podstawowych na terenie gminy Bytów. Tak jak w latach ubiegłych, główny nacisk podczas zajęć, kładziemy na bezpieczny kontakt dziecka z psem. Na zakończenie lekcji każde dziecko otrzymuje broszurkę, w której zawarte są podstawy mowy ciała psów, procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, a także sposoby na uniknięcie takich sytuacji. Nie zapominamy również propagowania obowiązku sprzątania po swoim psie co w naszym małym środowisku nadal jest "nowością".


Uczestnicy tego projektu biorą udział w zajęciach prowadzonych przez Annę Kielińską wraz z psami Sonią, Suri i (gościnnie) kotem Smileyem. Są to zajęcia psychoruchowe z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Programu Aktywności - świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. i Ch. Knill, Pedagogiki zabawy, terapii pedagogicznej i dogoterapii. Głównym celem naszych zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci, podnoszenie ich samooceny i samoświadomości, usprawnianie fizyczne i dobra zabawa!


 

Projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Studzienice.

W roku 2012 Fundacja “Dogonić świat” przeprowadziła w szkołach podstawowych w Słupsku zajęcia profilaktyczne dla dzieci z klas 0 i 1 “Bezpiecznie z psem”. Projekt był finansowany przez Urząd Miasta w Słupsku. Zajęcia prowadziła Patrycja Nowak-Moszczyńska, psycholog i dogoterapeuta wraz z psem terapeutycznym Sarą, na co dzień pracującym z niepełnosprawnymi dziećmi. Zerówkowicze i pierwszaki poznały elementy mowy ciała psów, nauczyły się bezpiecznego zachowania wobec tych zwierząt i przećwiczyły bezpieczne zachowania w sytuacji kontaktu z agresywnym psem. Na koniec zajęć Sara rozdała dzieciom słodkie niespodzianki ze swojego psiego plecaczka.

 

Celem realizacji projektu było zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym z powiatu słupskiego oddziaływania terapeutyczno -rehabilitacyjnego mającego na celu poprawę ich funkcjonowania, poprawę patologicznych wzorców postawy oraz w miarę możliwości, poprawę ich samodzielności. Indywidualna praca z dzieckiem pozwoliła w dużym stopniu zwiększyć efektywność terapii, a zalecany instruktaż dla rodziców ( opiekunów ) miał swą kontynuację w warunkach domowych co utrwalenia i pogłębienia pracy i jej efektów. Proponowane zestawy ćwiczeń z zaleconymi instruktażami, zostały dostosowane indywidualnie do jednostek chorobowych, deficytów i potrzeb każdego dziecka oraz jego możliwości motorycznych oraz umysłowych.

Poprzez założone wcześniej cele a także ich realizację udało się poprawić komfort życia naszych podopiecznych dzięki: usprawnianiu funkcji motorycznych ( motoryka duża, motoryka mala), poprawa jakości wykonywanych ruchów potrzebnych w życiu codziennym, uzyskanie niezależności w miarę możliwości, niwelowanie wad postawy, normalizacja napięcia mm., dostarczanie doświadczeń czuciowo-ruchowych i wyzwalanie automatycznych reakcji postawy, poprawa koordynacji ruchowej, wzmocnienie siły mm., zmniejszenie dolegliwości bólowych i przykurczy mm,co wpłynęło na zmniejszenie powstawania deformacji wtórnych układu szkieletowo-mięniowego, kształtowanie więzi społecznych, relaksacja, zabawa swoim ciałem.

W projekcie uczestniczyło 10 osób i jedynym warunkiem uczestnictwa było posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz adres zamieszkania na terenie powiatu słupskiego. W przyszłości planujemy kolejne cykle tego programu.